image

Widoczna korozja części metalowych np. z drabinki?

Przyczyna:

Zbyt niski poziom pH wody w basenie.

Rozwiązanie:

1. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą AQUA fun pH-, AQUA fun pH+.
2. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwalnie przez kilka godzin.

Produkty do rozwiązania problemów: