image

W czasie kąpieli występują podrażnienia oczu i nosa?

Przyczyna:

Nie odpowiedni poziom pH w wodzie basenowej.

Rozwiązanie:

1. Ustabilizuj pH wody na poziom 7,0-7,6 za pomocą AQUA Fun pH-, AQUA Fun pH+.
2. Załącz obieg wody. Pozwól aby pompa pracowała nieprzerwalnie przez kilka godzin.
3. Sprawdzić zawartość aktywnego chloru w wodzie basenowej.

Produkty do rozwiązania problemów: