image

Odpowiednim piaskiem do filtrów basenowych jest AQUA fun Piasek kwarcowy. Dobrej jakości piasek powinien mieć określoną granulację, którą uzyskuje się w wyniku sortowania metodą na mokro lub na sucho. Piasek filtracyjny pakowany jest po 25 kg workach.

Piasek używany w filtrach basenowych powinien być osuszony ogniowo i odpylony! Po wsypaniu do filtra jest w zasadzie gotowy do użycia.

Wyrób dobrej jakości posiada atest higieniczny do stosowania w filtracji i uzdatnianiu wody przeznaczonej do picia przez ludzi.

Jaka granulacja piasku w filtrze basenowym

W technice basenowej najczęściej używane granulacje złoża filtrującego to:

0,4-0,8 mm – piasek kwarcowy

Poniżej przedstawiamy ile piasku powinniśmy stosować do średnicy wielkości filtra. Taką także informację znajdziecie na tabliczce znamionowej filtra lub na dołączonej do niego instrukcji.

Średnica filtraGranulacja 0,4-0,8 mm
do 380 mm25-30 kg
400 mm50-75 kg
500 mm100 kg
600 mm125 kg

Przeczytaj więcej o wymianie piasku w filtrze basenowym.